Další služby zahradnictví

Zemní práce

S motorovým rýčem upravíme terén pro okrasnou zahradu, přípojky, bazén....

Drobné zemní práce
 

Návrh, realizace a údržba zahrad+ rizikové kácení

Odborný návrh okrasné zahrady, která bude vaší chloubou.

Údržbe zeleně

 

Pokládka trávníkových koberců

Položíme trávník u domu hned, bez sázení a složitých příprav.

Pokládka trávníkových koberců

 

Zahradní jezírka a závlaha

Voda v zahradě je to, co přinese klid, a doladí koncept oddychové zóny.

 

Moje "srdcovka"

Jantarový obojek proti klíšťatům, který opravdu funguje.

 

Značkové krmivo pro pry a kočky

AgroBio Champion 2x40 g

AgroBio Champion 2x40 g

Champion 50 WG 2x40gPro jaké rostliny a choroby je registrován?* brambor (plíseň bramboová)* okurka (plíseň okurková)* cibule, česnek (plíseň cibulová... celý popis
Dostupnost
skladem 10 
Nejsme plátci DPH
96 Kč
Číslo produktu:249776
Hlídat cenu / dostupnost
Kompletní specifikace

Champion 50 WG 2x40g

Pro jaké rostliny a choroby je registrován?
* brambor (plíseň bramboová)
* okurka (plíseň okurková)
* cibule, česnek (plíseň cibulová)
* broskvoň (kadeřavost listů)
* jádroviny (korové nekrózy)
* hrušeň, jabloň (bakteriální spála)
* slivoň (puchrovitost)
* meruňka (korové nekrózy, ochrana květů proti mrazu)
* fazol na lusky (antraknóza fazolu)
* celkové registrované použití najdete v záložce POUŽITÍ nebo v etiketě v záložce PŘÍLOHY.

Jak jej použít?
* postřikem podle dané choroby - viz. POUŽITÍ nebo ETIKETA
* postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
* přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:
* H302 Zdraví škodlivý při požití.
* H318 Způsobuje vážné poškození očí.
* H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny:
* P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
* P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
* P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.
* P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
* P391 Uniklý produkt seberte.
* P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
* EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

Zboží zařazeno v kategoriích
Zahradnictví Říčany - stromy, keře a rostliny
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.