Další služby zahradnictví

Zemní práce

S motorovým rýčem upravíme terén pro okrasnou zahradu, přípojky, bazén....

Drobné zemní práce
 

Návrh, realizace a údržba zahrad+ rizikové kácení

Odborný návrh okrasné zahrady, která bude vaší chloubou.

Údržbe zeleně

 

Pokládka trávníkových koberců

Položíme trávník u domu hned, bez sázení a složitých příprav.

Pokládka trávníkových koberců

 

Zahradní jezírka a závlaha

Voda v zahradě je to, co přinese klid, a doladí koncept oddychové zóny.

 

Moje "srdcovka"

Jantarový obojek proti klíšťatům, který opravdu funguje.

 

Značkové krmivo pro pry a kočky

 1. Úvod
 2. Přípravky na ochranu rostlin + herbicidy
 3. AgroBio Zdravá broskev proti kadeřavosti broskvoně

AgroBio Zdravá broskev proti kadeřavosti broskvoně

AgroBio Zdravá broskev proti kadeřavosti broskvoně

Souprava dvou přípravků (Champion 50 WG a Harmonie Železo) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů.Účinné látky:Champion 50 WG - oxi... celý popis
Dostupnost
skladem 10 
Nejsme plátci DPH
98 Kč
Číslo produktu:249760
Hlídat cenu / dostupnost
 • Kompletní specifikace
 • AgroBio Zdravá broskev proti kadeřavosti broskvoně
  AgroBio Zdravá broskev proti kadeřavosti broskvoně
  skladem 10 
  98 Kč
Kompletní specifikace

Souprava dvou přípravků (Champion 50 WG a Harmonie Železo) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů.

Účinné látky:
Champion 50 WG - oxichlorid mědi 76,7%

Jak účinkuje?
* Champion 50 WG - fungicidní měďnatý přípravek
Fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin.

* Harmonie Železo - kapalné (chelátové) listové hnojivo
Listové hnojivo v chelátové (velmi snadno přístupné) formě pro prevenci nebo vyřešení výživového problému - chloróza listů. Lidově řečeno "žloutenka" listů je způsobená špatným přijmem železa rostlinou. Aplikuje se výhradně postřikem na list.


Pro jaké rostliny a problémy?
broskvoně - kadeřavost listů, chloróza listů

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:
* H302 Zdraví škodlivý při požití.
* H315 Dráždí kůži.
* H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
* H318 Způsobuje vážné poškození očí
* H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Bezpečnostní pokyny:
* P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
* P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
* P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
* P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li s dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
* P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
* P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
* P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
* P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P391 Uniklý produkt seberte.
* P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Zboží zařazeno v kategoriích
Zahradnictví Říčany - stromy, keře a rostliny
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.